PROFIL SLUŽBY REFERENCE KONTAKT
GALERIE
                     
   
JÚS + válečkovací stanice + doprava                                   Laboratorní zařízení - větrný tunel 1
   
Linka obrábění koster motoru H100, H112, H132               Laboratorní zařízení - větrný tunel 2
    Manipulace + centrum VMC                                                   Speciální zařízení - laserový scaner
    Nahřívací transformátor                                                           Speciální zařízení - modul laseru
   
Otočná válečkovací stanice                                                    Speciální zařízení - odběrový stožár 1
    Otočná válečkovací stanice + nástroje                                  Speciální zařízení - odběrový stožár 2
                                                                                                       Speciální zařízení - pojezd vozíků
                                                                                                       Speciální zařízení - váha vzorků
    Lis generátoru                                                                          
    Měřící zařízení
    Montážní linka
    Rekonstrukce karuselu TOS-SK25
    Speciální stroj - zalévání forem
    Speciální zařízení - chladící tunel
    
Zkušební zařízení - dynamometr